CLICK WITH HEAD - ONLINE PRIZE HACKATHON FOR HIGH SCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN SLOVENIA

The PRIZMA Foundation, in cooperation with the Safe.si Internet Safety Awareness Point, organized a prize hackathon on the topic of online violence and fake news. The Hackathon took place on 12th and 13th of March 2021.

The purpose of the hackathon, which was carried out within the ERASMUS + IN EDU project, was to shed light on the topic of cyberbullying and fake news among young people. With the help of renowned experts who mentored the participating teams, the young people were given a deeper look at the topics discussed. They learned about various digital tools that will be used further on in planning an online promotional campaign and other activities to make their peers aware of how to deal with either online violence or fake news.

8 teams alltogether 40 pupils / students participated. Part of the event was live broadcast. Fans, teachers and parents were able to watch:
                    • presentation of the issue of fake news and the issue of cyberbullying by renowned experts,
                    • presentation of how to prepare a convincing pitch by a recognized expert,
                    • presentation of pitches of participating teams in front of an expert jury,
                    • announcement of winning teams.

Video

Awards

Participation in the hackathon was free. It has brought benefits not only to students, but also the school. The first three winning teams won rich prizes for their school, which are intended for the implementation of a promotional campaign on the topic of the chosen challenge - fake news or online violence. The first prize is € 2,000, the 2nd prize € 1,500 and the 3rd prize € 1,000. Each participatns received practical gadgets.

The 1st winning team in each category attended an international youth camp.


KLIKAJ Z GLAVO - ONLINE NAGRADNI HEKATON ZA SREDNJEŠOLCE IN OSNOVNOŠOLCE V SLOVENIJI

Fundacija PRIZMA je v sodelovanju s točko osveščanja o varni rabi interneta Safe.si organizirala nagradni hekaton na temo spletnega nasilja in lažnih novic. Hekaton je potekal 12. in 13. marca 2021. Del dogodka si je bilo mogoče ogledati javno v živo. 

Namen hekatona, ki se je izvajal v okviru projekta IN EDU programa ERASMUS+ je bil pri mladih osvetliti tematiko spletnega nasilja in lažnih novic.

S pomočjo priznanih strokovnjakov, ki so bili mentorji sodelujočim timom, so mladi dobili globlji pogled na obravnavani tematiki. Spoznali so različna digitalna orodja, ki jih bodo po hekatonu uporabili pri načrtovanju promocijske kampanje na spletu in ostalih aktivnosti, s katerimi bodo ozaveščali svoje vrstnike, kako se soočati bodisi s spletnim nasiljem bodisi z lažnimi novicami.

Program dogodka in koraki reševanja izziva

Strokovnjaki, ki so predajali znanje mladim

Predvajanje dogodka v živo

Sodelovalo je 8 timov oz. 40 učencev/dijakov. Del dogodka je bil predvajan javno v živo. Navijači, učitelji in starši so lahko spremljali:
                    • predstavitev problematike lažnih novic in problematike spletnega nasilja s strani priznanih strokovnjakov,
                    • predstavitev, kako pripraviti prepričljiv pitch s strani priznanega strokovnjaka,
                    • predstavitev pitchev sodelujočih timov pred strokovno žirijo,
                    • razglasitev zmagovalnih timov.

Bogate nagrade za sodelujoče

Udeležba na hekatonu je bila brezplačna. Prinesla je koristi ne le učencem oz. dijakom, temveč tudi šoli. Prvi trije zmagovalni timi so svoji šoli prislužili bogate denarne nagrade, ki so namenjene izvedbi promocijske kampanje na temo izbranega izziva – lažne novice ali spletno nasilje. Prva nagrada znaša 2.000 €, 2. nagrada 1.500 € in 3. nagrada 1.000 €. Vsak sodelujoči je dobil praktične nagrade

Nagrajene kampanje v kategoriji lažne novice

Nagrajene kampanje v kategoriji spletno nasilje

Tima, ki sta usvojila prvo mesto v vsaki kategoriji sta se udeležila mednarodnega mladinskega tabora.

Video