IN EDU ONLINE HACKATHON MEDIJSKE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek organizirat će 28. studenoga 2020. online hackathon medijske i informacijske pismenosti za učenike srednjih škola u okviru IN EDU projekta. IN EDU (Inclusive communities through media literacy and critical thinking education) je dvogodišnji projekt koji se financira sredstvima Erasmus+ programa Europske unije s ciljem osnaživanja zajednica i socijalne uključenosti kroz medijsku pismenost i kritičko razmišljanje. Detalje o projektu i aktivnostima možete saznati na sljedećoj poveznici – www.in-eduproject.eu

PRAVILA SUDJELOVANJA

Na hackathonu mogu sudjelovati učenici srednjih škola (15-19 godina). Tim može imati najmanje tri, a najviše pet natjecatelja. Svaki tim može imati najviše dva mentora u smislu profesora koji su pripremali tim za hackathon. Svi natjecatelji jednog tima moraju biti iz iste škole, a iz jedne škole mogu se prijaviti najviše dva tima.  

IZAZOV

Tema hackathona su lažne vijesti, a cilj je da učenici surađujući u timovima osmisle medijsku kampanju s ciljem podizanja svijesti o medijskoj i informacijskoj pismenosti te ju prezentiraju pred žirijem.
Detalji izazova otkrivaju se na samom natjecanju, a predviđena je i tehnička podrška učenicima u rješavanju zadatka u smislu savjetovanja i upućivanja na korisne resurse kako bi njihova kampanja bila što bolja.

NAGRADNI FOND – 9 000 EURA

Prva tri mjesta bit će nagrađena novčanim sredstvima koja će učenici moći uložiti u provedbu svojih kampanja nakon hackathona, a pobjednici će 2021. sudjelovati na međunarodnom kampu za učenike u Sofiji gdje će imati priliku predstaviti svoje kampanje zajedno s pobjednicima hackathona u Bugarskoj, Italiji i Sloveniji. 

PRIJAVA

Timovi se mogu prijaviti ispunjavanjem online OBRASCA, a rok za prijave je 15. studenoga 2020. 

KONTAKT

Za sva pitanja pošaljite upit na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

IN EDU MEDIA AND INFORMATION LITERACY ONLINE HACKATHON

The Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights - Osijek will organize media and information literacy hackathon for high school students within the IN EDU project. The hackathon will be held online on the 28th of November 2020. IN EDU (Inclusive communities through media literacy and critical thinking education) is a two-year project funded by the Erasmus + programme of the European Union with the aim of strengthening communities and social inclusion through media literacy and critical thinking (www.in-eduproject.eu).The Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights - Osijek will organize media and information literacy hackathon for high school students within the IN EDU project. The hackathon will be held online on the 28th of November 2020. IN EDU (Inclusive communities through media literacy and critical thinking education) is a two-year project funded by the Erasmus + programme of the European Union with the aim of strengthening communities and social inclusion through media literacy and critical thinking (www.in-eduproject.eu). 

RULES OF PARTICIPATION

Only high school students (15-19 years old) can participate in the hackathon. A team can have a minimum of three and a maximum of five competitors. Each team can have a maximum of two mentors i.e. the teachers who prepared the team for the hackathon. All competitors of one team must be from the same school and a maximum of two teams per school can apply. 

CHALLENGE

The topic of the hackathon is fake news and the goal is that students work together in teams to design a media campaign with an aim of raising awareness about media and information literacy, and present it to the jury.
Details of the challenge are revealed at the competition and the technical support is provided. The technical support shall give advice to teams in order to help them make their campaign as good as possible.

PRIZE FUND - 9,000 EUR

The first three places will be awarded with funds that students will be able to invest in the implementation of their campaigns after the hackathon, and the winners will participate in the international camp for students in Sofia in 2021 where they will have the opportunity to present their campaigns with hackathon winners from Bulgaria, Italy and Slovenia.

HOW TO APPLY

Teams can apply by filling out an E-FORM by the 15th of November 2020.

CONTACT

For all questions, please send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.